GŁÓWNA SIEDZIBA TVN W WARSZAWIE – ZDJĘCIA Z REALIZACJI ZWYCIĘSKIEGO PROJEKTU W KONKURSIE NA PRZEBUDOWĘ WEJŚCIA GŁÓWNEGO

Autorzy projektu:

mgr inż. arch. Jakub Tybulczuk

mgr inż. arch. Agnieszka Czerwińska