PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZED SIEDZIBĄ GŁÓWNĄ TVN S.A. – BUDYNEK MBC – WARSZAWA